Chinese

View Film Catalogue

Title Date Director Length Code
Age of the Great Khan 2003 Donald Brix AGE
At Middle Age 1983 Wang Qimin & Sun Yu 110 ATM
The Banquet 2006 Feng Xiaogang 131 BAN
Beautiful Courtesan 1981 Zhou Yu 137 BEA
Becoming American KCTS BEC
Black Cannon Incident 1985 Huang Jianxin 96 BLA
The Blue Kite 1993 Tian Zhuangzhuang 138 BLU
Breaking the Silence 2001 Zhou Sun 90 BRE
China: Ancient Rhythm Modern Current CHI
Televised Chinese New Year 1999, 2003, 2005 1999-2005 Various CHI
Crouching Tiger, Hidden Dragon (Wo Hu Cang Long) 2000 Ang Lee 120 CRO
Drunken Master 2 (Jiu Kuen 2) 2000 Chia-Liang Liu 102 DRU
Eat Drink, Man Woman 1994 Ang Lee 123 EAT
The Emperor and the Assassin 2000 Chen Kaige 161 EMP
The Family 1956 Chen His-Ho 124 FAM
Farewell, My Concubine 1993 Chen Kaige 172 FAR
Garlands at the Foot of the Mountain 1985 Xie Jin 150 GAR
The Girl in Red 1988 Lu Xiaoya 108 GIR
Girl from Hunan 1986 Xie Fei & U Lan 99 GIR
A Great Wall 1986 Peter Wang 103 GRE
Hibiscus Town 1986 Xie Jin 126 HIB
Ju Dou 1990 Zhang Yi-Mou & Yang Feng Liang 98 JUD
July Rhapsody 2001 Ann Hui 103 JUL
King of Masks 1996 Wu Tian-Ming 101 KIN
Lin Tse-Hsu (The Opium War) 1978 Cheng Chun-Li & Tsen Fan 107 LIN
Li Shuangshuang 1962 Lu Ren 104 LIS
Lucky 13th Sister LUC
Makioka Sisters 1983 Kon Ichikawa 140 MAK
The Marriage of Teacher Wang MAR
Midnight Songs 1937 Ma-Xu Weibang 113 MID
Mulan 2 2004 Disney 79 MUL
Not One Less 1999 Zhang Yi-Mou 106 NOT
Nu Shu: A Hidden Language of Women in China 1999 Yue-Qing Yang 58 NUS
Old Well (Lao Jing) 1986 Wu Tian-Ming 130 OLD
Peculiar Men & Women (TV Dating Game) Various PEC
Raise the Red Lantern 1992 Zhang Yi-Mou 125 RAI
Red Firecracker, Green Firecracker 1995 Ping He 111 RED
Red Sorghum 1989 Zhang Yi-Mou 91 RED
Religion - A World History REL
Rickshaw Boy 1982 Ling Zeifeng 123 RIC
Sacrificed Youth 1985 Zhang Nuanxing 95 SAC
Shanghai Noon 2000 Tom Dey 110 SHA
Shanghai Triad 1995 Zhang Yi-Mou 103 SHA
Shihuangdi SHI
Short Chinese TV Plays: Part 1 1992 Shou-Hsin Teng & Liu Yuehun 105 SHO
Spicy Love Soup 1999 Zhang Yi-Mou 97 SPI
Springtime in a Small Town 2003 Tian Zhuangzhuang 116 SPR
The Story of Qiu Ju 1992 Zhang Yi-Mou 100 STO
Strange Friends 1983 Xu Lei 90 STR
Street Angel 1937 Yuan Mu-Jih 87 STR
Sweet Sweet SWE
Syd & Tanya: Last Summer in the Hamptons SYD
The Teahouse 1982 Xie Tian 129 TEA
Thunderstorm 1957 Wu Hui 119 THU
To Live 1994 Zhang Yi-Mou 125 TOL
Under the Bridge 1983 Bai Chen 117 UND
Warriors of Heaven and Earth (Tian di Ying Xiong) 2003 Ping He 114 WAR
The Xi'an Incident 1982 Cheng Yin 190 XIA
Yellow Earth 1984 Chen Kaige 89 YEL
Zao Chun Er Yue 1963 Xie Tieli 109 ZAO

Download Film Catalogue

Audio

  • Currently no audio resources

Computer

  • Wen-Lin character learning (PC)
  • Hyper-Chinese Grammar Module (Mac)
  • Hyper-Chinese Pronunciation Module (Mac)
  • International fonts (PC & Mac)

Video

  • 55+ videos in Mandarin Chinese
Page Updated 11.13.2017